Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

10 клас / Алгебра : Тема 1 Тригонометричні функції кута

Тригонометричні функції кута


Урок 1 Кут повороту
Кут повороту. Додатні й від'ємні кути. Координатне коло. Початковий радіус.
Урок 2 Означення тригонометричних функцій
Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Синус і косинус як координати одиничного координатного кола.
Урок 3 Окремі значення тригонометричних функцій
Окремі значення тригонометричних функцій. Знаходження значення тригонометричних функцій за допомогою координат точок одиничного координатного кола. Синус 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 градусів.
Урок 4 Обчислення тригонометричних виразів
Обчислення тригонометричних виразів.
Thumb  020104 01
Урок 5 Радіання міра кута
Радіання міра кута. Градусна міра. 1 радіан - це наближено 57 градусів. 3,14 радіан - це 180 градусів
Урок 6 Радіання міра кута Приклади
Радіання міра кута Приклади переведення радінної міри в градусну і навпаки. 180 градусів=П радіан, 30градусів=П/6радіан 

Урок 7 Як позначати кути на координатному колі
Координатне коло. Позначення кутів на координатному колі. Кути координатних осей. Кут координатної чверті.