Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

10 клас / Стереометрія : Тема 1 Основні поняття та аксіоми стереометрії

Тема 1 Основні поняття та аксіоми стереометрії


Тема 1 Урок 1 Аксіоми стереометрії
С1. Для будь-якої площини існують точки, які їй належать і існують точки. якіїй не належать
С2. Через три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести площину й до того ж тільки одну.
С3. Якщо дві точки прямої лежать в площині, то кожна точка цієї прямої лежать у даній площині.
С4 Якщо дві площини мають спільну точку. то вони перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку.
Урок 2 Наслідки з аксіом стереометрії
Наслідок 1. Через пряму й точку, яка не лежить на ній, можна провести площину й до того ж тільки одну.
Наслідок 2. Через дві прямі, що перетинаються можна провести площину й до того ж тільки одну.
Урок 3 Тренувальна робота Аксіоми стереометрії
Тренувальна робота:
1. Побудуйте площину Бета
2. Позначте точку C, яка на ній не лежить. Запишіть це за допомогою математичних символів.
3. Позначте точки А і В, які належать площині. Запишіть це за допомогою математичних символів.
4. Через точки А і В проведіть пряму АВ.
5. На прямій АВ позначте точку Х.
6. Чи належить точка Х даній площині? Відповідь обгрунтуйте.
Урок 4 Аксіоми стереометрії Задача 1
Точки A, B, C і D не лежать на одній площині. Чи можуть прямі AB і CD перетинатися?
Урок 5 Задача 2
Чотири точки не лежать в одній площині. Чи можуть три з них лежати на одній прямій.
Урок 6 Задача 3
Дано пряму l і точку М, яка їй не належить. Довести, шо всі прямі, що проходять через точку М і перетинають пряму l, лежать в одній площині.

Урок 7 Задача 4
Пряма l перетинає дві протилежні сторони чотирикутника в точках А і В. На прямій l позначено точку Х. Чи лежить ця точка у площині чотирикутника?