Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

5 клас / Математика : Тема 5 Кути та їх вимірювання

Тема 5 Кути та їх вимірювання


Урок 1 Кути та їх вимірювання
Означення кута та його елементи. Позначення кута. Види кутів. Побудова і вимірювання кутів
Кутом називається геометрична фігура, яка складається з двох променів із спільним початком. Ці промені називають сторонами кута, спільний початок називають вершиною кута.
Кути позначають великими латинськими буквами.
Два промені, що мають спільний початок і утворюють пряму, називають доповняльними.
Кут, сторони якого є доповняльними прямими, називають розгорнутим. Його градусна міра становить 180 градусів.
Половина розгорнутого кута є прямим кутом. Його градусна міра дорівнює 90 градусів.
Менші від прямого кута є гострими кутами - їх градусна міра менша від 90 градусів.
Більші від прямого і менші від розгорнутого називають тупими кутами. їх градусна міра більша від 90 і менша від 180 градусів.


Урок 2 Кути. Задача про градусну міру кута
Розв'язування задачі № 325 про кути з підручника Мерзляк А. Г.
З вершини розготнутого кута АСР проведено два промені СЕ і СF так, що кут АСF дорівнює 158 градусів, кут ТСР дорівнює 134 градуси. Обчисліть величину кута ТСF.