Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

5 клас / Математика : Тема 6 Числові і буквені вирази
Тема 6 Числові і буквені вирази

Урок 1 Числові і буквені вирази
№ 262, 266, 274, 268 з підручника за авторством Мерзляк А. Г.
Вирази, складені з чисел і букв, поєднаних знаками додавання, віднімання, множення, ділення називають буквеними.
Якщо замість букви у вираз підставити її значення - певне число, то буквений вираз перетвориться на числовий. Виконавши дії, одержимо значення буквеного виразу для вибраного значення букви (змінної).