Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

5 клас / Математика : Тема 11 Множення натуральних чисел

Тема 11 Множення натуральних чисел


Урок 1 Множення натуральних чисел
Множення натуральних чисел. Множення на множник з нулем всередині.
Урок 2 Множення круглих чисел
Множення на розрядну одиницю. Множення круглих чисел.
Урок 3 Множення іменованих чисел
Одиниці вимірювання величин. Іменовані числа.

Урок 4 Застосування сполучної властивості множення для обчислень
Якщо вираз містить лише дію додавання, то виконувати дії можна у будь-якому порядку. Обираємо, як правило, такий порядок, при якому проміжні результати є зручними (круглими, наприклад)
Урок 5 Застосування сполучної властивості множення для спрощення виразів
Щоб спростити вираз, перемножуємо всі числові множники і замінюємо їх результатом, і дописуємо буквені множники.
Урок 6 Задачі на множення № 406, 408, 410,414
Задачі на множення № 406, 408, 410,414 з підручника Мезряк А. Г.