Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

5 клас / Математика : Тема 21 Об'єм прямокутного паралелепіпеда

Тема 21 Об'єм прямокутного паралелепіпеда


Урок 1 Об'єм прямокутного паралелепіпеда
Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку його вимірів: довжини, ширини і висоти.
Об'єм куба дорівнює: довжини ребра куба у третьому степені