Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

5 клас / Математика : Тема 23 Уявлення про звичайні дроби Порівняння дробів

Тема 23 Уявлення про звичайні дроби Порівняння дробів


Урок 1 Уявлення про звичайні дроби
Уявлення про звичайні дроби. Елементи звичайного дробу: знаменник, чисельник, дробова риска. Читання і запис звичайних дробів. Що означає знаменник, що означає чисельник.
Урок 2 Правильні й неправильні дроби
У правильних дробах чисельник менший від знаменника. У неправильних - чисельник дорівнює або більший від знаменника.
Урок 3 Порівняння звичайних дробів
З двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого більший чисельник.
З двох дробів з однаковими чисельниками більший той, у якого менший знаменник.
Правильний дріб менший від 1.
Якщо чисельник дробу більший від знаменника, то дріб більший від 1.
Якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, то дріб дорівнює 1.

Урок 4 Порівняння дробів (вправи)
Розмістити дроби у порядку зростання.