Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

5 клас / Математика : Розв’язання Заняття 5 Нестача й лишок
21 Якби Івась купив 6 зошитів, то у нього залишилось би 70 к, а якби він захотів купити 10 зошитів, то йому б не вистачило 50 к. Скільки грошей було в Івася?
 Розв’язання.
    1) 70+50=120 (к.) коштують 10-6=4 (зошити);
    2)120:4=30 (к.) коштує 1 зошит;
    3) 6•30+70=250 (к.) було в Івася.
Відповідь:  2 грн. 50 к..

22. Солдати вишикувалися в 6 рядів, але три солдати виявилися лишніми. Тоді з кожного ряду по одному солдату стали  в сьомий ряд, і тепер уже двох солдатів не вистачало, щоб заповнити останній ряд. Скільки було солдатів?
Розв’язання.
Сьомий ряд складався з трьох лишніх солдат, шістьох солдат по одному від кожного ряду і  ще двох солдат не вистачало. Отже, в сьомому ряді мало стояти 3+6+2=11 (солдат). В семи рядах мало стояти 7•11=77      (солдат). Оскільки двох солдат не вистачало, то насправді було 77-2=75 (солдат).
        Відповідь:  75 солдат.

23. Кілька учнів, бажаючи купити футбольний м’яч, склались по 10 грн., але виявилось, що зібрана сума менша від вартості м’яча на 30 грн. Коли кожний учень додав ще по 2 грн., то вся зібрана сума грошей перевищила вартість м’яча на 14 грн. Скільки було учнів і скільки гривень коштував м'яч?
Розв’язання.
Учні додатково зібрали 30+14=44 (грн.). Оскільки кожен учень дав по 2 грн., то учнів було 44:2=22. Спочатку вони зібрали 22•10=220 (грн.). Отже, м’яч коштував 220+30=250 (грн.).
    Відповідь:  Учнів було 22, м'яч коштував 250 грн..
24. Один чоловік вирішив продати картоплю, щоб на виручені гроші купити дочці магнітофон. Коли він продав 70 кг картоплі, то на магнітофон ще не вистачало 12 грн., а коли він продав 90 кг картоплі, то виявилося, що в нього вже на 6 грн. більше, ніж треба на магнітофон. Скільки гривень коштує магнітофон?
Розв’язання.
90-70=20 (кг) картоплі коштують 12+6=18 (грн). 1 кг картоплі коштує 1800:20=90 (копійок). 70*90=6300 (к) = 63 (грн). Магнітофон коштує 63+12=75 (грн).
        Відповідь:  75 грн.

25. Поле треба зорати в установлений строк. Якщо трактор буде орати по 4 га в день, то витратить на 2 дні більше від строку, а якщо він оратиме по 6 га за день то закінчить роботу за 1 день до строку. Яка площа поля і за скільки днів по плану мають його зорати?
Розв’язання.
Виорюючи по 6 га за день, трактор виконає роботу   на 1+2=3 (дні) швидше. Якби він орав по 4 га за день, то йому залишилося б ще 4•3=12 (га). Ця різниця накопилася за 12:2=6 (днів) по 6-4=2 (га) щодня. Отже, площа поля становить 6•6=36 (га), а строк, виділений для роботи дорівнює 6+1=7 (днів).