Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

6 клас / Математика : Тема 6 Найбільший спільний дільник

Тема 6 Найбільший спільний дільник

Урок 1 Найбільший спільний дільник
Урок 2 Окремі випадки знаходження НСД
Урок 3 Тренувальна робота знаходження НСД
Урок 4 Взаємно прості числа
Урок 5 Задача на НСД

Урок 1 Найбільший спільний дільник
Щоб знайти найбільший спільний дільник двох чисел, можна розкласти їх на прості множники і знайти добуток їх спільних множників.
Урок 2 Окремі випадки знаходження НСД
Порядок дій при знаходженні НСД двох чисел:
1. Якщо більше число ділиться на менше, то менше число є їх найбільшим спільним дільником.
2. Якщо менше число ділиться на їх різницю, то вона є НСД цих чисел.
3. Найбільший спільний дільник двох чисел міститься серед дільників їх різниці.4. Якщо жодний з перших трьох кроків не привівдо результату, то застосовуємо загальний алгоритм (знаходимо НСД через розкладання чисел на прості множники)


Урок 3 Тренувальна робота на знаходження НСД
Розв'яжіть тренувальні вправи, використовуючи пояснення попередніх двох уроків про знаходження НСД двох чисел. В кожному прикладі старайтеся обрати найбільш простий спосіб.
Thumb            1    Thumb            2
Урок 4 Взаємно прості числа
Взаємно простими називають числа, найбільший спільний дільник яких дорівнює одиниці.
Урок 5 Задача на НСД
У магазині фасували однакові пакунки. Яку найбільшу кількість однакових пакунків можна утворити з 84 мандаринів і 54 апельсинів? Скільки мандаринів і скільки апельсинів у кожному такому пакунку?