Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

6 клас / Математика : Тема 46 Координатна площина
Координатна площина

Урок 1 Координатна площина
Координатною називається площина з введеною на ній системою координат. А систему координат утворюють дві взаємно перепендикулярні координатні осі, що перетинаються у початку відліку.
Координатами точки називається упорядкована пара чисел, в якій перша координата - це абсциса (відраховується вздовж осі Ох), а друга - це ордината (відраховується вздовж осі Оу).