Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

6 клас: Математика
Розділ: Уроки Підготовка до олімпіад
Зміст
Тема 0 Повторення за 5 клас Урок 1 Повторення за 5 клас Переглянути »
Дільники і кратні Вправи Переглянути »
Тема 2 Ознаки подільності на 10, 5, 2 Урок 1 Ознаки подільності на 10, 5, 2 Урок 2 Ознаки подільності на 10, 5, 2, № 33 Переглянути »
Тема 3 Ознаки подільності на 9, 3 Урок 1 Ознаки подільності на 9, 3 Урок 2 Ознаки подільності на 9, 3, № 76 Переглянути »
Ознаки подільності Інтерактивні тренувальні вправи Ознаки подільності Інтерактивні вправи на тему Переглянути »
Тема 4 Прості і складені числа Урок 1. Прості і складені числа. Переглянути »
Тема 5 Розкладання на прості множники Урок 1 Розкладання на прості множники Переглянути »
Тема 6 Найбільший спільний дільник 5 уроків про найбільший спільний дільник Переглянути »
Найбільший спільний дільник Тренувальні вправи Переглянути »
Тема 7 Найменше спільне кратне 4 уроки про знаходження найменшого спільного кратного кількох чисел. Переглянути »
Найменше спільне кратне Тренувальні вправи Переглянути »
Тема 8 Основна властивість дробу Урок 1 Основна властивість дробу Переглянути »
Тема 9 Застосування основної властивості дробу для скорочення дробу Урок 1 Скорочення дробів Переглянути »
Скорочення дробів Тренувальні вправи Скорочення дробів Переглянути »
Тема 10 Зведення дробів до спільного знаменника Порівняння дробів Урок 1 Зведення дробів до спільного знаменника Порівняння дробів Переглянути »
Додавання дробів з різними знаменниками Тренувальні вправи Переглянути »
Тема 11 Додавання і віднімання мішаних чисел 2 уроки на додавання і віднімання мішаних чисел Переглянути »
Тема 12 Множення звичайних дробів 4 уроки про множення звичайних дробів, мішаних чисел Переглянути »
Тема 13 Задачі на множення 3 уроки на задачі на множення дробів Переглянути »
Задачі на дроби Тренувальні вправи Переглянути »
Тема 14 Взаємно обернені числа Урок 1 Взаємно обернені числа Переглянути »
Взаємно обернені числа Тренувальні вправи Переглянути »
Тема 15 Ділення звичайних дробів Два уроки з ділення звичайних дробів Переглянути »
Множення і ділення звичайних дробів Правила Тренувальна вправа Переглянути »
Тема 17 Перетворення звичайних дробів у десяткові Урок 1 Перетворення звичайних дробів у десяткові Переглянути »
Тема 23 Розв'язування пропорцій Рівняння у виді пропорції Переглянути »
Пропорції Тренувальні вправи Переглянути »
Тема 24 Розв'язування задач на пропорції Задачі на пропорції Переглянути »
Тема 27 Довжина кола Знаходження довжини кола Переглянути »
Тема 28 Площа круга Знаходження площі круга Переглянути »
Тема 31 Координатна пряма Координатна пряма, позначення точок на координатній прямій Переглянути »
Координатна пряма Тренувальні вправи Переглянути »
Тема 32 Модуль числа Поняття модуля числа, обчислення модуля числа Переглянути »
Модуль числа Тренувальні вправи Переглянути »
Тема 33 Порівняння раціональних чисел Порівняння від'ємних чисел Порівняння за допомогою числової прямої Переглянути »
Тема 34 Додавання від'ємних чисел Додавання від'ємних чисел Переглянути »
Тема 35 Додавання чисел з різними знаками Як додати два числа з різними знаками Переглянути »
Додавання раціональних чисел Тренувальні вправи Переглянути »
Тема 36 Віднімання раціональних чисел Як відняти два раціональні числа Переглянути »
Тема 37 Розкриття дужок Як розкрити дужки Переглянути »
Тема 38 Множення раціональних чисел Як перемножити раціональні числа Переглянути »
Множення раціональних чисел Тренувальні вправи Переглянути »
Тема 39 Коефіцієнт Коефіцієнт Переглянути »
Тема 40 Зведення подібних доданків Як звести подібні доданки Переглянути »
Зведення подібних доданків Тренувальні вправи Переглянути »
Тема 41 Ділення раціональних чисел Ділення раціональних чисел Переглянути »
Тема 42 Перенесення доданків у рівнянні Як переносити доданки в рівнянні Переглянути »
Тема 43 Розв'язування задач за допомогою рівнянь Розв'язування задач № 1287 і 1292 Переглянути »
Тема 44 Паралельні прямі Побудова паралельних прямих Переглянути »
Тема 45 Перпендикулярні прямі Побудова перпендикулярних прямих Переглянути »
Тема 46 Координатна площина Побудова координатної площини. Координати точок на площині Переглянути »
Тема 47 Читання графіків Читання графіків Переглянути »