Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

7 клас / Алгебра : 5 Вирази зі змінними
Урок 1. Вирази зі змінними
5 Вирази зі змінними
Числовий вираз утворюють із чисел, знаків дій і дужок. Числовим виразом вважають і окремо взяте число. Результат виконання всіх дій у виразі називають значенням числового виразу.Вираз із змінними утворюють із змінних, чисел, знаків дій і дужок. Виразом із змінною вважають і окремо взяту змінну. Якщо у вираз із змінними замість змінної підставити число, то одержують числовий вираз.Вирази, в яких немає ділення на змінну чи вираз із змінною, називають цілим. Якщо вираз містить ділення на вираз із змінною, то його називають дробовим.