Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

7 клас / Алгебра : 6 Тотожно рівні вирази Тотожності
Урок 1. Тотожно рівні вирази Тотожності
6 Тотожно рівні вирази Тотожності
Два вирази називають тотожно рівними, якщо для будь-яких значень змінних відповідні значення цих виразів дорівнюють одне одному.Рівність, утворена двома тотожно рівними виразами, називають тотожністю.Заміну одного виразу тотожно рівним йому виразом називають тотожним перетворенням виразу.