Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

7 клас / Алгебра : 7 Степінь з натуральним показником
Урок 1 Степінь з натуральним показником
7 Степінь з натуральним показником
Добуток n множників, кожен з яких дорівнює а, називають степенем числа а з натуральним показником n, більшим від1. Степенем числа а з показником 1 називають саме число а.Степінь від'ємного числа з парним показником є число додатне. Степінь від'ємного числа з непарним показником є число від'ємне.