Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

9 клас: Алгебра
Зміст
ДПА Побудова і читання графіка квадратичної функції Приклади побудови графіків квадратичної функції, проміжки монотонності і знакосталості Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
ДПА Побудова графіків складних функцій Алгоритм побудови графіка складної функції Розгляд завдань на побудову графіків складних функцій із збірника для ДПА Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
ДПА Розв'язування текстових задач Розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь та їх систем Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
ДПА Квадратні корені Розв'язання екзаменаційних завдань з математики для 9 класу з теми "Квадратні корені" Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
1 Числові нерівності Доведення нерівностей Урок 1. Універсальне означення порівняння. Урок 2. Доведення нерівностей. Переглянути »
2 Властивості числових нерівностей Властивості числових нерівностей Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
3 Додавання і множення числових нерівностей Додавання і множення числових нерівностей, оцінити вираз Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
4 Нерівності з однією змінною Числові проміжки Нерівності з однією змінною Числові проміжки, зображення проміжків на числовій прямій Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
5 Нерівності з однією змінною Розв'язування нерівностей з однією змінною, з параметром. область допустимих значень Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
6 Лінійні нерівності з однією змінною Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
7 Системи лінійних нерівностей з однією змінною Розв'язування систем лінійних нерівностей з однією змінною Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
8 Функція Про функції і графіки Переглянути »
9 Властивість парності функції Парність, непарність функції Переглянути »
10 Геометричні перетворення графіків функцій Побудова графіків за допомогою їх геометричних перетворень Переглянути »
11 Квадратний тричлен Квадратний тричлен, скорочення дробу, виділення квадрата двочлена Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
12 Графік квадратичної функції Графік квадратичної функції, побудова і читання графіків, графічний спосіб розв'язування рівнянь Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
13 Розв'язування нерівностей другого степеня Розв'язування нерівностей другого степеня Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
14 Метод інтервалів Розв'язування нерівностей методом інтервалів Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
15 Методи розв'язування систем рівнянь другого степеня Розв'язування систем рівнянь другого степеня Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
16 Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь другого степеня Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь другого степеня Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
17 Числова Послідовність Поняття числової послідовності та способи задання числових послідовностей Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
18 Арифметична прогресія та її властивості Поняття арифметичної прогресії, властивості арифметичної прогресії Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
19 Формула n-го члена арифметичної прогресії Застосування формули n-го члена арифметичної прогресії для розв'язування задач Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
20 Сума n-перших членів арифметичної прогресії Застосування формули суми n-перших членів арифметичної прогресії для розв'язування задач Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
21 Геометрична прогресія Поняття геометричної прогресії, властивості геометричної прогресії Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
22 Формула n-го члена геометричної прогресії Формула n-го члена геометричної прогресії Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
23 Сума n-перших членів геометричної прогресії Формула суми n-перших членів геометричної прогресії Дана відкрита всім, хто допоміг проекту
24 Сума нескінченної геометрії, у якій модуль знаменника менший від 1 Формула суми нескінченної геометричної прогресії, нескінченний періодичний дріб Переглянути »