Шановні гості сайту!
Внесіть благодійний внесок на утримання і розвиток проекту - і Ви одержите доступ до ВСІХ матеріалів сайту. Проект "У Класі" зараз поповнюється матеріалами з підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Наші уроки допоможуть Вам комфортно оволодіти будь-якими питаннями шкільної математики від 5 до 9 класу. Зараз ми працюємо над уроками з геометрії 7-9 класів.


З нами вчитися набагато простіше!

9 клас / Алгебра : 8 Функція

Тема 8 ФункціяУрок 1 Поняття функції
Функція - це залежність змінної у від змінної х, при якій кожному значенню незалежної змінної х відповідає не більше, ніж одне значення залежної змінної у.
Урок 2 Область визначення функції
Область визначення функції - це сукупність усіх значень незалежної функції х (аргумента).
Урок 3 Читання графіків
Знайти за графіком значення функції, яке відповідає значенню аргумента і навпаки.
Урок 4 Графіки деяких елементарних функцій
Графіки елементарних функцій.
Урок 5 Побудова графіка кусково заданої функції
Побудувати графік кусково заданої функції
Урок 6 Побудова графіка функції з модулями
Графік з модулями
Урок 7 Побудова графіка функції
Графік функції: окремі випадки. Зведення побудови графіка складної функції до графіка простішої.